BN Bank Forbrukslån

BN Bank er en tradisjonell spare- og boligbank som du finner over hele landet. Banken er fremoverlent og ofte først ute med løsninger som gjør det enklere å være bankkunde. Du kan søke om forbrukslån fra denne banken, uten å ha konto der fra før, men utbetalingen vil gå raskere dersom du allerede er kunde.

Lånesum og tilbakebetalingstid

Det største forbrukslånet du kan få i denne banken er på 300 000 kroner, mens det minste beløpet er på 40 000 kroner. Alt ettersom hvor stort lån du tar opp, får du inntil 15 år på deg til nedbetalingen. Du kan nedbetale raskere enn det du først avtaler, men bør da kontakte banken i forkant. Låntakere som har betalt punktlig i minst 6 måneder, kan søke om avdragsfritak for en enkelt måned. Innvilges dette, må du likevel betale renter for den aktuelle måneden.

Rentebetingelser og gebyrer

Rentebetingelsene på forbrukslån fra BN Bank er noenlunde de samme som de fleste andre banker som er konkurransedyktige. Laveste nominelle rente er for tiden 9,9%, mens gjennomsnittet som brukes i låneeksempelet er 13%. De aller fleste banker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet i bolig (inklusive BN Bank), fastsetter rentene i forhold til søkerens økonomi. Jo bedre resultatet er fra kredittvurderingen, desto bedre blir rentene.

Søknad om forbrukslån fra BN Bank

Svaret på søknaden får du i løpet av få minutter etter at du sendte den inn. Dette gjelder så lenge du søker innenfor bankens åpningstider. Søknader som leveres utenom åpningstiden, besvares senest den påfølgende virkedagen. Dersom du kvalifiserer til å få forbrukslån fra BN Bank, vil svaret inneholde en lenke til en nettside hos banken, der du kan akseptere låneavtalen med BankID. Lånet vil da bli utbetalt mer eller mindre med en gang. Du trenger ikke ha konto i banken for å få låne, men utbetalingen går aller raskest om du bruker samme bank til vanlig.

Krav for å få forbrukslån fra BN Bank

For å få forbrukslån fra BN Bank kreves det at du er mellom 24 og 70 år gammel. Du må i tillegg tjene minimum 150 000 kroner i året etter skatt, men inntekten kan virke inn på hvor stort lån du får innvilget. Bankens vurdering inkluderer hvor mye du klarer å betjene i lån per måned, og det hender søkere får tilbudt lavere lån enn det de selv oppgir i søknaden. BN Bank krever også at søkeren ikke har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker, noe som er standard for alle former for kreditt.